DSpace Repository

Forum Psychologiczne, 1996, Tom 1, Numer 1/2

Forum Psychologiczne, 1996, Tom 1, Numer 1/2

 

SPIS TREŚCI

Przegląd zagadnień teoretycznych
 • Ewa Rzechowska
  Potencjalność w rozwoju: próba syntezy na podstawie teorii L.S. Wygotskiego i J. Piageta
 • Czesław Walesa, Ewa Rzechowska
  Możliwości w rozwoju religijności dzieci i młodzieży
 • Elżbieta Lasota
  Charakterystyka niejęzykowego porozumiewania się

 • Badania empiryczne
 • Zbigniew Łoś
  Spostrzeganie rysów twarzy jako wskaźnika właściwości psychicznych
 • Janusz Trempała, Lars-Erik Malmberg
  Dorosłość w oczekiwaniach młodzieży polskiej i fińskiej
 • Maria Czerwińska-Jasiewicz
  Ocena własnych perspektyw życiowych przez młodzież w zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce
 • Jolanta Miluska
  Kulturowy kontekst procesu formowania tożsamości
 • Elżbieta Żurkiewicz
  Udział młodzieży we wspólnych pracach na rzecz rodziny
 • Beata T. Czerwińska
  Kryzys w wartościowaniu u bezrobotnych w zależności od ich wieku, płci i fazy bezrobocia
 • Grażyna E. Kwiatkowska
  : Rysunek spontaniczny w diagnozie zaburzeń w adaptacji dzieci 3-4 letnich do przedszkola

 • Problemy psychologii stosowanej
 • Barbara Kaja
  Sposób wyrażania Ja przez dzieci w procesie komunikowania się - próba skonstruowania metody badania Ja głębokiego
 • Małgorzata Wójtowicz-Dacka
  Znaczenie intuicji w warsztacie psychologa
 • Alina Czapiga
  Wyzwalanie i utrwalanie aktywności dzieci znacznie i głęboko upośledzonych umysłowo

 • Sprawozdania i recenzje
 • Magdalena Kuich
  Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych - Prądocin k. Bydgoszczy (11-14 maja 1995 roku)
 • Hanna Dąbrowska
  Susan Jeffers / Mimo leku. Jak żyć szczęśliwie i aktywnie wbrew dręczącym nas obawom. Warszawa 1996

 • Recent Submissions