DSpace Repository

Świat Idei i Polityki, 2019, Tom 18

Świat Idei i Polityki, 2019, Tom 18

 

SPIS TREŚCI

 • Jildiz Nicharapova
  Shanghai Cooperation Organization: A Realist Approach
 • Lorenzo Medici
  Italy’s Cultural Diplomacy: From Propaganda to Cultural Cooperation
 • Michał M. Kosman
  UE - Ukraina: wokół europejskich aspiracji Kijowa. Wybrane aspekty z uwzględnieniem perspektywy niemieckiej
 • Nicole Pietrzak
  Proces negocjacji brexitu w polityce Davida Camerona i Theresy May
 • Łukasz Jureńczyk
  The United Kingdom’s Trade Relations with Kenya in the Context of Brexit
 • Maria Ewa Szatlach
  European Agenda on Migration - Assumptions and Implementation
 • Krzysztof Kubiak
  Podmorskie kable telekomunikacyjne jako element globalnej infrastruktury krytycznej. Ocena podatności na zagrożenia
 • Marek Górka
  Wybrane działania polityki bezpieczeństwa w zakresie informacji wywiadowczych na początku XXI wieku
 • Sławomir Sadowski
  Wybór czy przymus? Sowieckie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski po 1945 r.
 • Mateusz Pietryka
  Wojna dronowa jako permanentny stan wyjątkowy
 • Łukasz Perlikowski
  Distribution of Power and a Political Change in David Hume’s Poltical Theory
 • Maciej Drabiński
  Problem degeneracji w myśli anarchistycznej P. Kropotkina
 • Błażej Piskorz
  Arywizm, chremastyka, matematyzacja a humanocentryzm - apologetyka aksjologii w ekonomii
 • Wojciech Trempała, Andrzej Papuziński
  Anthropocentrism and Biocentrism in Human Attitudes toward Some Selected Dilemmas of Environmental Ethics – Case of Kuyavian and Pomeranian Province Citizens
 • Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
  Proces ‘bottom-up’ - idea planowania rozwoju i projektowania przestrzeni oparta na partycypacji społecznej
 • Marek Bednarz
  Zmiany ładu społeczno-politycznego i ich wpływ na funkcjonowanie demokracji
 • Szymon Wasielewski
  Bogurodzico, przegoń Putina. Pussy Riot - feministki kontra autorytaryzm w Rosji
 • Александр Скиперских
  Эссе о провинции (заметки о дефиците власти в современной России)
 • Sabriye Beste Kabaçam
  Contemporary Applications of Prohibition of Discrimination in Turkish Constitutional Court Decisions
 • Ewelina Malendowicz
  Edukacja jako przedmiot zainteresowań polskich partii politycznych w drugim dziesięcioleciu XXI w. Analiza wybranych programów wyborczych
 • Paulina Kosobucka
  Data Journalism and Politics: Election DataBot, European Data Journalism Network and Media 3.0 Foundation
 • Radosław Sajna
  Antyimperialistyczne dyskursy polityczno-medialne w regionach Hiszpanii i państwach Hispanoameryki
 • Marcin Wałdoch
  Access to Public Information as a Political Sciences Technique: What and How Should Be Studied, and What for?
 • Aina Duishekeeva
  Этномазаика программ радио «Достук» Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана
 • Paweł Malendowicz
  Marcin Wałdoch, Chojnicki czerwiec ’89: studium lokalne fali uderzeniowej procesu demokratyzacji, Chojnice 2017
 • Christopher Colwill
  Wojciech Lewandowski, Od faszystowskiej dystopii do anarchistycznej utopii. Idee polityczne w powieści graficznej V jak Vendetta Alana Moore’a i Davida Lloyda, Toruń 2019
 • Marcin Wałdoch
  Leszek Sykulski, Rosyjska geopolityka a wojna informacyjna, Warszawa 2019
 • Marcin Wałdoch
  Wojciech Roszkowski, Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej, Kraków 2019
 • Recent Submissions

  View more