DSpace Repository

Stosunki polsko-jugosłowiańskie w ostatnich latach rządów Władysława Gomułki (1969-1970)

Show simple item record

dc.contributor.author Wawryszuk, Paweł
dc.date.accessioned 2021-07-20T10:27:58Z
dc.date.available 2021-07-20T10:27:58Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Wawryszuk Paweł, Stosunki polsko-jugosłowiańskie w ostatnich latach rządów Władysława Gomułki (1969-1970), W: Polska i Jugosławia w XX wieku. Polityka - społeczeństwo - kultura, red. Momčilo Pavlović, Paweł Wawryszuk, Andrzej Zaćmiński. Bydgoszcz 2018, S. 156-171 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7843
dc.description.abstract W artykule przeanalizowano proces powolnej odbudowy stosunków polsko-jugosłowiańskich, poważnie nadwyrężonych w trakcie wystąpień młodzieżowych 1968 r. w PRL i Jugosławii oraz stłumieniem „Praskiej Wiosny". Jego przebieg miał inny charakter niż w przeszłości. Postępowanie obu stron w ostatnich latach rządów Władysława Gomułki charakteryzowało się relatywnie radykalnymi posunięciami, krytykowano istotę systemów gospodarczych, „budowę socjalizmu" co w nomenklaturze komunistycznej oznaczało oskarżenie wyjątkowo poważne. Pełne unormowanie stosunków politycznych na linii partyjnej nastąpiło dopiero po odwołaniu Gomułki ze stanowiska I sekretarza PZPR i powołaniu jego następcy, Edwarda Gierka. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject stosunki polsko-jugosłowiańskie en_US
dc.subject protesty studenckie (młodzieżowe) 1968 r. en_US
dc.subject „Praska Wiosna" en_US
dc.subject PZPR en_US
dc.subject ZKJ en_US
dc.subject międzynarodowy ruch komunistyczny en_US
dc.title Stosunki polsko-jugosłowiańskie w ostatnich latach rządów Władysława Gomułki (1969-1970) en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record