DSpace Repository

Wulgaryzmy w komunikowaniu politycznym

Show simple item record

dc.contributor.author Malendowicz, Paweł
dc.date.accessioned 2021-10-01T09:47:30Z
dc.date.available 2021-10-01T09:47:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Malendowicz P.: Wulgaryzmy w komunikowaniu politycznym. Świat Idei i Polityki 2020, T. 19, s. 276-298. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7903
dc.description.abstract Wulgaryzmy, nazywane w języku polskiego prawa słowami nieprzyzwoitymi, występują w procesie komunikowania politycznego. Polega ono na dwustronnym przepływie komunikatów politycznych pomiędzy nadawcami i odbiorcami z udziałem mediów. Wulgaryzmy są jednostkami leksykalnymi, które w przestrzeni publicznej mogą zaistnieć dzięki mediom, ale to Internet jest tym podmiotem, który je utrwala. Zweryfikowanie tej hipotezy jest celem artykułu. Wulgaryzmy pełnią liczne funkcje w procesie komunikowania politycznego. Najważniejsze z nich to: dyskredytacyjna, eskapistyczna, katharsis, deskrypcyjna, rozrywkowa, prowokacyjna, a także – w znaczeniu symbolicznym – reprezentacji, integracyjna, delimitacyjna, mobilizująca. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wulgaryzm en_US
dc.subject komunikowanie polityczne en_US
dc.subject język en_US
dc.subject polityka en_US
dc.subject internet en_US
dc.title Wulgaryzmy w komunikowaniu politycznym en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska