DSpace Repository

Geopolityczna rozgrywka pandemią COVID-19: rosyjski ekosystem dezinformacji i propagandy

Show simple item record

dc.contributor.author Reczkowski, Robert
dc.date.accessioned 2021-10-01T10:03:25Z
dc.date.available 2021-10-01T10:03:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Reczkowski R.: Geopolityczna rozgrywka pandemią COVID-19: rosyjski ekosystem dezinformacji i propagandy. Świat Idei i Polityki - 2020, T. 19. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7905
dc.description.abstract Zarówno dezinformacja, jak i propaganda nie są działaniami nowymi, ale towarzyszą społeczeństwom praktycznie od samego ich powstania. Co więcej, ich użyteczność w działaniach państw potwierdzają nie tylko liczne przykłady historyczne, ale również te, których jesteśmy obecnie świadkami i są ściśle związane z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. Artykuł jest próbą zdefiniowania i opisania nie tylko rosyjskiego ekosystemu dezinformacji i propagandy w dobie pandemii, ale również próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób różne filary tego ekosystemu odgrywają różne role, wzajemnie się zasilają oraz wzmacniają. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dezinformacja en_US
dc.subject propaganda en_US
dc.subject bezpieczeństwo informacyjne en_US
dc.subject COVID-19 en_US
dc.title Geopolityczna rozgrywka pandemią COVID-19: rosyjski ekosystem dezinformacji i propagandy en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska