DSpace Repository

Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w zapewnianiu bezpieczeństwa biologicznego na przykładzie Afrykańskiego Pomoru Świń

Show simple item record

dc.contributor.author Panciszko, Barbara
dc.date.accessioned 2021-10-01T10:10:25Z
dc.date.available 2021-10-01T10:10:25Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Panciszko B.: Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w zapewnianiu bezpieczeństwa biologicznego na przykładzie Afrykańskiego Pomoru Świń. Świat Idei i Polityki 2020, T. 19, s. 211-229. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7907
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest problematyka zagrożenia biologicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jakim jest wirus Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Celem było określenie roli Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w procesie analizy ryzyk biologicznych oraz wskazanie funkcji, jakie pełni w systemie instytucjonalnym UE. Postawiono hipotezę badawczą: rekomendacje wydawane w opiniach naukowych publikowanych przez EFSA są podstawą decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej. Korespondują z nią pytania badawcze: Jaka jest skala zagrożeń związanych z wirusem ASF? Jakie kompetencje ma EFSA w procesie analizy ryzyk biologicznych? Jak ewoluowało podejście EFSA, co do zalecanych narzędzi zarządzania ryzykiem związanym z wirusem ASF? Kiedy i w jakich przypadkach EFSA podejmuje badania naukowe dotyczące ASF? W opracowaniu wykorzystano metodę case study oraz posłużono się techniką desk research. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.title Rola Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w zapewnianiu bezpieczeństwa biologicznego na przykładzie Afrykańskiego Pomoru Świń en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska