DSpace Repository

Polskie Forum Psychologiczne, 2007, Tom 12, Numer 1

Polskie Forum Psychologiczne, 2007, Tom 12, Numer 1

 

SPIS TREŚCI

Wybrane problemy opieki paliatywnej

 • Roman Ossowski, Anna Sinkiewicz
  Koncepcja wsparcia w opiece paliatywnej
 • Wita Szulc
  Arteterapia paliatywna. Barwy zachodzącego słońca
 • Bassam Aouil, Justyna Berndt, Karolina Domińska
  Pomoc psychologiczna online w systemie opieki paliatywnej
 • Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz
  Terapia komplementarna na Oddziale Dziennym Paliatywnym

 • Artykuły
 • Ligia Gozdek, Ilona Laskowska, Maciej Michalak, Andrzej Stachowiak, Edward J. Gorzelańczyk
  Ocena jakości życia osób z chorobą Parkinsona
 • Ilona Laskowska, Paulina Andryszak, Rafał Kisicki, Paulina Rolinska, Andrzej Stachowiak, Edward J. Gorzelańczyk
  Ocena fluencji literalnej i kategorialnej u osób z chorobą Parkinsona po przebytym zabiegu ablacyjnym gałki bladej
 • Małgorzata A. Basińska, Joanna Jaskólska, Krzysztof Piórowski
  Inteligencja emocjonalna a typy zachowań i przeżyć w pracy w grupie żołnierzy zawodowych
 • Dariusz Krok
  Myślenie przesądne a religijne funkcjonowanie osób

 • Recenzje
 • Paulina Andryszak
  Ks. Piotr Krakowiak / Zdążyć z prawdą. O sztuce komunikacji w hospicjum. Gdańsk 2006
 • Anna Rokowska
  Anna Oleszkowicz / Bunt młodzieńczy. Uwarunkowania, formy, skutki. Warszawa 2006

 • Recent Submissions

  • Ossowski, Roman; Sinkiewicz, Anna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
   The holistic approach emphasizes the importance of social support in the palliative care. The article, which stays in agreement to WHO’s understanding of palliative care, incorporates ideas about the palliative care tasks ...
  • Szulc, Wita (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
   Palliative art therapy is a form of care over a patient in terminal state where art in different forms is utilized. Hence, we call it bibliotherapy, poetry therapy, music therapy, and visual therapy. The choice which kind ...
  • Aouil, Bassam; Berndt, Justyna; Domińska, Karolina (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
   Online counseling is psychological assistance over the Internet, video, phone etc. According to the World Health Organization palliative care is a form of help and support that improves the quality of life of patients and ...
  • Kalczyńska-Wrzeszcz, Ewelina (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
   In this article we present a novel therapeutic program for palliative care patients admitted to the Palliative Daily Ward in the Hospice of Lady Sue Ryder in Bydgoszcz, Poland. This program called “the Complementary Therapy ...
  • Gozdek, Ligia; Laskowska, Ilona; Michalak, Maciej; Stachowiak, Andrzej; Gorzelańczyk, Edward J. (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
   Problem of the quality of life is a goal of scientific research for instance in psychology. Mostly it is considered in connection with evaluation of state of health, the level of cognitive and physical functioning and ...
  • Laskowska, Ilona; Andryszak, Paulina; Kisicki, Rafał; Rolinska, Paulina; Stachowiak, Andrzej; Gorzelańczyk, Edward J. (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
   Pallidotomy (PVP – posteroventral pallidotomy), in which a tiny part of the globus pallidus is destroyed, represents one of the most popular methods for improving the functioning of patients suffering on Parkinson’s disease ...
  • Basińska, Małgorzata; Jaskólska, Joanna; Piórowski, Krzysztof (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
   Last time we have noticed still more studies confirming the relation between emotional intelligence and various aspects of human behavior. Professional soldiers are a group which includes primarily commanders of various ...
  • Krok, Dariusz (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
   This article aims at analyzing relations between superstitious thinking and religiosity. Superstition is considered to be a concept or belief which is held in spite of lacking evidence. Superstitious behaviour is found in ...
  • Andryszak, Paulina (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)
  • Rokowska, Anna (Instytut Psychologii ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2007)