DSpace Repository

Ratunek dla świata. Propozycja Amina Maaloufa

Show simple item record

dc.contributor.author Okseniuk, Michał
dc.date.accessioned 2014-07-10T11:28:51Z
dc.date.available 2014-07-10T11:28:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Przegląd Pedagogiczny 2013, nr 1, s. 44-49 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/942
dc.description Amin Maalouf attempts to describe the modern world and its problems. One of the biggest issues is the tribal concept of identity. The basic premise of this concept is the inflexible division of we-they. A lot of factors have had influence on the tribal concept of identity, for example: history, religion, ideologies, globalization. Maalouf proposes to change this concept. We must focus on three rules: reciprocity, respect for the law and complement of cultures. There are three obstacles on the way to this ideal world: the temptation of the precipice, the wall and the peak. Once they have been overcome it will be possible to live in a new, better world. en_US
dc.description.abstract Amin Maalouf podejmuje próbę opisu współczesnego świata i jego problemów. Za największy z nich uznaje plemienną koncepcję tożsamości – opiera się ona na sztywnym podziale my – oni. Na jej powstanie miało wpływ wiele czynników: historia, religia, ideologie, globalizacja. Maalouf proponuje zmianę plemiennej koncepcji tożsamości. Należy skupić się na przestrzeganiu trzech zasad: wzajemności, poszanowania praw oraz dopełniania kultur. dzięki wprowadzeniu w życie tych reguł będzie możliwe stworzenie idealnego świata. Będzie on oparty na zasadzie uniwersalizmu. Przeszkodami w drodze do tego celu są trzy pokusy: przepaści, ściany oraz szczytu. dopiero ich przezwyciężenie pozwoli żyć w nowym, lepszym świecie. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Pedagogiki en_US
dc.subject socjologia en_US
dc.subject diagnoza współczesności en_US
dc.subject ludzkość en_US
dc.subject Amin Maalouf en_US
dc.subject plemienna koncepcja tożsamości en_US
dc.subject wizja nowego świata en_US
dc.subject sociology en_US
dc.subject diagnosis of modernity en_US
dc.subject humanity en_US
dc.subject new world vision en_US
dc.subject tribal concept of identity en_US
dc.title Ratunek dla świata. Propozycja Amina Maaloufa en_US
dc.title.alternative Rescue for the world. Amin Maalouf proposition en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record