Aby dodać publikację do repozytorium należy:


1. Przygotować plik z publikacją oraz dane bibliograficzne - optymalnym formatem dokumentu tekstowego jest PDF. Warto również umieścić najważniejsze informacje (autor, tytuł, słowa kluczowe) w metadanych pliku (np. za pomocą darmowego programu BeCyPDFMetaEdit), co znacznie poprawia jego widoczność w zasobach Internetu.

2. Zalogować się do repozytorium - warunkiem jest adres mailowy z domeny ukw.edu.pl.

3. Wybrać kolekcję, w której ma być zamieszczona publikacja.

4. Zaznaczyć, czy praca była już wcześniej opublikowana.

5. Podać dane bibliograficzne - nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól, najważniejsze to:

  • autor - w przypadku prac współautorskich należy każdą osobę dodać w odrębnym polu, po zatwierdzeniu przyciskiem „Dodaj”,
  • tytuł - warto dodać także równoległy w j. ang.,
  • data wydania - wystarczy podać rok,
  • źródło - jeżeli deponowany utwór został wcześniej opublikowany, to w tym miejscu należy podać dane bibliograficzne wydawnictwa, w którym się ukazał,
  • słowa kluczowe i abstrakt - również wato dodać równolegle w j. ang., każde w osobnym polu.

6. Dodać plik z publikacją - nazwa nie może zawierać znaków specjalnych.

7. Ewentualnie wybrać licencję Creative Commons - pozwala autorowi samodzielnie określić warunki, na jakich praca będzie udostępniana; nie jest to konieczne.

8. Zaakceptować oświadczenie deponenta. Publikacja zostanie sprawdzona i zatwierdzona przez redaktora repozytorium, co potwierdzi wysłany do deponenta e-mail.