Statistics

Total Visits

Views
3D printing technologies in rehabilitation engineering 5775
3D printing technologies in rehabilitation engineering(legacy) 4713
Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy 4556
Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia / red. Jolanta Jarczyńska 3374
W. Pomykało (red.) / Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993 3256
Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych 2837
Częstość występowania wad postawy u dzieci z klas I-III szkoły podstawowej 2537
Style wychowania w rodzinie pochodzenia w percepcji młodzieży gimnazjalnej i ich znaczenie rozwojowe - próba teoretycznej i empirycznej egzemplifikacji 2523
Resilience: teoria, badania, praktyka / red. Wioletta Junik 2457
Oczekiwania wobec szkoły w środowiskach defaworyzowanych. Freirowskie obrazki z Ameryki Łacińskiej 2427